Privacybeleid

Welkom bij WaterWipes.com

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2018

WaterWipes, het puurste babydoekje ter wereld, werd in 2009 gelanceerd door Irish Breeze UC, een bedrijf met een voorgeschiedenis in het maken van huidverzorgings- en katoenproducten. WaterWipes zijn met zorg ontworpen om zacht te zijn voor de gevoelige huid van baby’s. Ze zijn de enige doekjes die 99,9% water en een druppel pompelmoesextract – een natuurlijke huidconditioner – bevatten. WaterWipes irriteren de huid niet en zijn veilig voor gebruik op gevoelige huid. WaterWipes (“Product”)

Dit Privacybeleid beschrijft welke gegevens wij bij u verzamelen en hoe wij die gegevens behandelen wanneer u onze website (“Website”) bezoekt, ons Product op sociale media bespreekt, deelneemt aan door ons gesponsorde wedstrijden of een andere door WaterWipes aangeboden service gebruikt (gezamenlijk de “Services”). De entiteit die WaterWipes.com exploiteert, is Irish Breeze UC (“Wij” of “WaterWipes”). Irish Breeze UC respecteert uw privacy en is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelt WaterWipes over u?

Bij u of met uw toestemming. Wij verzamelen bepaalde gegevens van u wanneer u deze aan ons verstrekt.

 • Klantondersteuning. U kunt contact met ons opnemen via de contactpagina’s om een vraag te stellen, te verzoeken om productdetails of een klacht in te dienen. U verstrekt ons uw contactgegevens en een beschrijving van het probleem, zodat wij kunnen reageren en uw vraag om inlichtingen of klacht kunnen behandelen.
 • Klantbenadering. U kunt ons uw contactgegevens verstrekken zodat wij u informatie over ons Product kunnen verstrekken via verschillende kanalen, met inbegrip van een informatieve nieuwsbrief, e-mails of andere berichten.
 • Promoties. U kunt de opportuniteit hebben om deel te nemen aan diverse promotionele opportuniteiten die door ons of onze partners worden gesponsord. U verstrekt ons persoonsgegevens, zoals uw contactgegevens, zodat wij dergelijke promotionele activiteiten kunnen beheren, met inbegrip van het leveren van prijzen en het openbaar maken van namen en foto’s van winnaars.

Bij derden. Wij verzamelen bepaalde gegevens van u wanneer u deze verstrekt aan platforms van derden, zoals Facebook of Instagram.

 • Door gebruikers gegenereerde content op sociale-mediaplatforms. U kunt met ons communiceren via sociale media, met inbegrip van Instagram en Facebook. Afhankelijk van wat u met ons besluit te delen, kunnen dergelijke persoonsgegevens met inbegrip zijn van een foto van u en uw baby en uw opmerkingen of reacties over WaterWipes.
 • Klantrecensies. Met uw toestemming kunt u uw naam verstrekken (tenzij u besluit om anoniem te verzenden) en een recensie geven van ons Product door gebruik te maken van het recensieplatform Feefo. Uw naam (tenzij u besluit om anoniem te verzenden) en recensie worden dan weergegeven op onze website. Raadpleeg voor meer informatie over Feefo en hoe het werkt het Privacybeleid (https://www.feefo.com/business/gb_en/privacy-policy) en de Gebruiksvoorwaarden (https://www.feefo.com/business/gb_en/terms) ervoor.

Automatisch verzamelde gegevens.

 • Logboekgegevens. Wanneer u onze Services gebruikt, verzamelen wij bepaalde gegevens automatisch en slaan wij deze op in logboekbestanden. Deze gegevens zijn met inbegrip van IP-adressen, internetserviceprovider, verwijzende pagina’s/uitstappagina’s, datum-/tijdstempel, klikstroomgegevens, inlogtijdstippen en aan onze Services bestede duur.
 • Cookiegegevens. Wij gebruiken ook “cookies” (kleine tekstbestanden die door uw computer worden verstuurd telkens wanneer u onze website bezoekt en uniek zijn voor uw browser) of vergelijkbare technologieën om logboekgegevens te registreren. Wanneer wij cookies of andere vergelijkbare technologieën gebruiken, gebruiken wij sessiecookies (die blijven bestaan totdat u uw browser afsluit) of permanente cookies (die blijven bestaan totdat u of uw browser ze verwijdert). Raadpleeg voor informatie over hoe wij cookies gebruiken ons Cookiebeleid op .

Hoe gebruikt WaterWipes deze gegevens?

WaterWipes steunt op een aantal aparte en overlappende rechtsgronden om de gegevens die wij over u hebben, te verwerken voor de hieronder beschreven doeleinden.

Services verlenen en in stand houden.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze Services aan u te verlenen, met inbegrip van het onderstaande. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van uw gegevens op deze manieren.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

 • Ons te helpen de services die wij aanbieden, in de gaten te houden en te verbeteren.
 • Te reageren op verzoeken, vragen, opmerkingen of reacties en klachten van klanten.
 • U periodieke informatie over onze Producten en Services en andere relevante informatie te sturen als u zich hebt aangemeld om onze nieuwsbrief te ontvangen.
 • U productstaaltjes te verstrekken als u daarom hebt verzocht.
 • Van tijd tot tijd mogelijk promotionele evenementen te houden, met inbegrip van maar niet beperkt tot wedstrijden die wij houden op beurzen, online via sociale media of via onze Website.
 • Met uw toestemming andere vergelijkbare services en producten te marketen die interessant kunnen zijn voor u.
 • U af en toe informatie te e-mailen met betrekking tot eventuele wijzigingen op het vlak van het verlenen van onze Services.

De Services verbeteren en ontwikkelen.

Wij hebben ook een gerechtvaardigd belang om de Services te verbeteren. Wij ondervinden er beiden voordeel van wanneer wij uw gegevens gebruiken om:

 • analyses uit te voeren van hoe gebruikers de Website gebruiken en wat ze doen om zo de content of bruikbaarheid van onze Website en andere Services te verbeteren; en
 • onze Producten te verbeteren door via een enquête om feedback te verzoeken bij gebruikers en nieuwe functies te testen en te ontwikkelen.

Hoe deelt WaterWipes deze gegevens?

 • Derde dienstverleners. Wij kunnen uw gegevens delen met onze derde dienstverleners, zodat wij onze Services kunnen beheren, bijvoorbeeld om u de nieuwsbrief te verstrekken.
 • Sponsorpartners. Om u details van producten, services, wedstrijden of promoties te verstrekken die door WaterWipes of een van zijn gelieerde bedrijven worden verstrekt, verleend of gehouden in overeenstemming met uw verzoek om deze gegevens te ontvangen.
 • Binnen de Irish Breeze UC-groep van WaterWipes-dochterondernemingen. Wij kunnen sommige of al uw gegevens delen met dochterondernemingen en gelieerde Irish Breeze-bedrijven, in welk geval wij van hen vereisen dat zij dit Privacybeleid nakomen.
 • Reorganisatie van de activiteiten. WaterWipes kan sommige of al uw gegevens delen in verband met of tijdens een reorganisatie van de activiteiten, met inbegrip van bijvoorbeeld een fusie of overname. Als Wij of activiteiten of activa van ons worden overgenomen door een ander bedrijf, zal dat bedrijf de door ons verzamelde gegevens bezitten en zal het de rechten en verplichtingen met betrekking tot uw gegevens overnemen zoals beschreven in dit Privacybeleid of anderszins bepaald door de wet.
 • Wettelijke en veiligheidsredenen. Wij kunnen gegevens openbaar maken als wij te goeder trouw geloven dat dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is (a) in verband met een wettelijk onderzoek; (b) om relevante wetten na te leven of om te reageren op wettelijke verzoeken; (c) om de rechten of eigendom van WaterWipes of gebruikers van onze Services te beschermen of te verdedigen; en/of (d) om frauduleuze praktijken of handelingen of schending of mogelijke schending van de wet en dit Privacybeleid te onderzoeken of te helpen voorkomen.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot deze gegevens?

U geniet een aantal rechten met betrekking tot de gegevens die wij verwerken. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via dataprotection@irishbreeze.com.

U hebt het recht om:

Inzage te krijgen in de gegevens die wij over u hebben. U kunt inzage krijgen in uw gegevens door contact met ons op te nemen via dataprotection@irishbreeze.com.

 • Uw gegevens te laten corrigeren of verwijderen. U kunt ook sommige of al uw gegevens rectificeren, beperken of verwijderen door contact met ons op te nemen.
 • Bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens. Als wij uw gegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen die hierboven worden uitgelegd, kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking. In dergelijke gevallen zullen wij stoppen met het verwerken van uw gegevens, tenzij wij gerechtvaardigde gronden hebben om door te gaan met de verwerking of wanneer dit om wettelijke redenen nodig is. Als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing, kunt u altijd bezwaar maken via de link voor het uitschrijven in dergelijke communicatie of door uw accountinstellingen te wijzigen.
 • Toestemming in te trekken. Wanneer u eerder uw toestemming hebt gegeven, hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde in te trekken. U kunt bijvoorbeeld uw toestemming voor e-mailmarketing intrekken door te e-mailen naar dataprotection@irishbreeze.com of door te klikken op de link voor het uitschrijven in onze berichten aan u.

  Als u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekt voor de doeleinden die worden uiteengezet in dit Privacybeleid, kunt u mogelijk geen toegang hebben tot al (of geen enkele van) onze Services en kunnen wij u mogelijk niet al (of geen enkele van) de Services verstrekken waarnaar wordt verwezen in dit Privacybeleid. Nadat u uw toestemming hebt ingetrokken, kunnen wij in bepaalde gevallen doorgaan met het verwerken van uw gegevens als wij een rechtsgrond hebben om dat te doen of het intrekken van uw toestemming beperkt was tot bepaalde verwerkingsactiviteiten.

 • Klacht in te dienen. Als u een bekommernis wilt uiten over ons gebruik van uw gegevens (zonder afbreuk te doen aan eventuele andere rechten die u kunt hebben), hebt u het recht om dat te doen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit.

Hoelang bewaren wij de gegevens die wij over u verzamelen?
Wij kunnen uw gegevens zo lang bewaren als dat noodzakelijk is in het licht van de doeleinden die worden uiteengezet in dit Privacybeleid, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen om dergelijke gegevens verder te bewaren. Als u uw gegevens wilt verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via dataprotection@irishbreeze.com.

Gegevensdoorgiften

Irish Breeze is een wereldwijde service. Door Irish Breeze te gebruiken, machtigt u ons om uw gegevens in landen buiten uw eigen land door te geven en op te slaan voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid. De privacybeschermingen en de rechten van autoriteiten in deze landen om inzage te krijgen in uw gegevens zijn mogelijk niet dezelfde als in uw eigen land.

Wij nemen aanvullende maatregelen wanneer gegevens worden doorgegeven naar landen buiten de EER:

Modelbepalingen. De Europese Commissie heeft standaardcontractbepalingen (ook wel Modelbepalingen genoemd) aangenomen die waarborgen verstrekken voor persoonsgegevens die buiten de EER worden doorgegeven. Wij gebruiken deze Modelbepalingen vaak bij het doorgeven van persoonsgegevens buiten de EER. U kunt om een exemplaar van onze Modelbepalingen verzoeken door te e-mailen naar dataprotection@irishbreeze.com

Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd om eender welke reden worden bijgewerkt. Wij stellen u in kennis van eventuele wijzigingen aan ons Privacybeleid door het nieuwe Privacybeleid hier te posten en de revisiedatum bovenaan dit document bij te werken, zodat u altijd weet welke gegevens wij online verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke keuzes u hebt. Als wij wezenlijke wijzigingen aan onze privacypraktijken aanbrengen, zullen wij contact met u opnemen via de contactgegevens die u hebt verstrekt. In het geval dat wij uw contactgegevens niet hebben, raadpleegt u dit Privacybeleid regelmatig op eventuele wijzigingen.
Contact met ons opnemen

Als u vragen, bekommernissen of klachten hebt over ons Privacybeleid of onze procedures voor het verzamelen of verwerken van gegevens of als u schendingen van de beveiliging aan ons wilt melden, neemt u als volgt contact met ons op:

Irish Breeze UC, handelend als WaterWipes (ondernemingsnummer 362065)
Donore Road Industrial Estate
Drogheda, Co Louth,
Ierland
dataprotection@irishbreeze.com