WaterWipes logo

Privacybeleid

Welkom bij WaterWipes.com

Voor het laatst bijgewerkt: 25 mei, 2018

WaterWipes, het zuiverste babydoekje ter wereld, werd in 2009 gelanceerd door Irish Breeze UC, een bedrijf met een lange traditie in het maken van katoenen producten en producten voor huidverzorging. WaterWipes is zorgvuldig ontwikkeld om zacht te zijn voor baby’s tere huidje. Dit zijn de enige doekjes die voor 99,9% water bevatten met een druppeltje grapefruit-extract, een natuurlijke huidconditioner. WaterWipes irriteren de huid niet en zijn veilig voor een kwetsbare huid. WaterWipes (“Product”)

Dit Privacybeleid beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij met deze gegevens omgaan wanneer u onze website, (“Website”) bezoekt, ons product in sociale media bespreekt, aan wedstrijden deelneemt die door ons worden gesponsord, of gebruik maakt van enige andere dienst die WaterWipes aanbiedt (gezamenlijk de “Diensten”). De entiteit die WaterWipes.com exploiteert is Irish Breeze UC (“Wij” of “WaterWipes”). Irish Breeze UC respecteert uw privacy en is als gegevensbeheerder verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelt WaterWipes over u?

Van u of met uw toestemming. Wij verzamelen bepaalde gegevens van u als u die ons verschaft.

 • Klantenondersteuning. U kunt contact met ons opnemen via de ”neem contact op”-pagina’s om een vraag te stellen, om productgegevens te verzoeken, of een klacht in te dienen. U verschaft ons uw contactgegevens en een beschrijving van het probleem zodat wij kunnen reageren en uw vraag en klacht in behandeling kunnen nemen.
 • Klantencontact. U kunt ons uw contactgegevens verschaffen zodat wij u informatie over ons product kunnen leveren, onder meer via een nieuwsbrief, e-mails of andere berichten.
 • Voordeelacties. U krijgt de mogelijkheid te profiteren van diverse voordeelacties die door ons of onze partners worden gesponsord. U verschaft ons persoonsgegevens zoals uw contactgegevens, zodat wij dergelijke voordeelcampagnes kunnen ontplooien, waaronder het bezorgen van prijzen en het vrijgeven van namen en foto’s van winnaars.

Van derden. Wij verzamelen bepaalde gegevens van u als u die verschaft aan platforms van derden, zoals Facebook of Instagram.

 • Door gebruikers gegenereerde inhoud (user-generated content) op sociale media. U kunt met ons communiceren via sociale media, waaronder Instagram en Facebook. Afhankelijk van wat u met ons wenst te delen, kan dergelijke persoonlijke informatie bestaan uit een foto van u, uw baby, en uw opmerkingen over WaterWipes.
 • Klantenrecensies/ U kunt al dan niet anoniem ons product recenseren op ons recensieplatform Feefo. Uw naam (tenzij u anoniem wenst te blijven) en recensie worden vervolgens op onze website getoond. Voor meer informatie over Feefo en over hoe het werkt, verwijzen wij u naar Privacybeleid (https://www.feefo.com/business/gb_en/privacy-policy) en Gebruiksvoorwaarden (https://www.feefo.com/business/gb_en/terms).

Automatisch verzamelde informatie.

 • Loggegevens. Wanneer u onze Diensten gebruikt, vergaren wij automatisch bepaalde informatie en slaan wij die op in onze logbestanden. Deze informatie omvat IP-adressen, de internet-serviceprovider, pagina’s die u doorleiden of die het laatst zijn opgevraagd, datum/tijd stempel, zoekgeschiedenisgegevens, inlogtijden, en de tijd die u aan onze Diensten besteedt.
 • Cookiegegevens. Wij gebruiken ook ”cookies” (kleine tekstbestanden die onze computer verstuurt wanneer u onze website bezoekt en die uniek zijn voor uw browser) of soortgelijke technieken om loggegevens vast te leggen. Wanneer wij cookies of soortgelijke technieken gebruiken, zijn dat sessiecookies (die blijven bestaan totdat u uw browser sluit) of permanente cookies (die blijven bestaan totdat u of uw browser ze verwijdert). Voor informatie over ons gebruik van cookies: raadpleeg ons Cookiebeleid op.

Hoe gebruikt WaterWipes deze gegevens?

WaterWipes beroept zich op een aantal afzonderlijke en elkaar overlappende rechtsgrondslagen om de gegevens die wij over u hebben te verwerken voor de hieronder beschreven doeleinden.

Levering en onderhoud van Diensten.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u onze Diensten te leveren, waaronder de onderstaande. Wij hebben een rechtmatig belang om uw gegevens voor deze doeleinden te gebruiken.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

 • Ons te helpen de Diensten die wij aanbieden te bewaken en te verbeteren.
 • Te reageren op verzoeken, vragen, opmerkingen en klachten van klanten.
 • U op gezette tijden informatie te sturen over onze Producten en Diensten en andere relevante informatie als u zich hebt geabonneerd op onze nieuwsbrief.
 • U van productmonsters te voorzien, als u erom hebt verzocht.
 • Van tijd tot tijd promotionele activiteiten te ontplooien, waaronder maar niet uitsluitend wedstrijden of prijsvragen op vakbeurzen, online op sociale media, of via onze website.
 • Met uw toestemming soortgelijke diensten en producten die u mogelijk interesseren onder de aandacht te brengen.
 • U af en toe informatie e-mailen over veranderingen in de levering van onze Diensten.

Diensten te verbeteren en te ontwikkelen.

Wij hebben ook een rechtmatig belang om de Diensten te verbeteren. Wij profiteren er beiden van wanneer wij uw gegevens gebruiken om:

 • analyses uit te voeren over het gebruik van onze website en over wat gebruikers doen, om de inhoud en gebruiksvriendelijkheid van onze website en andere diensten te verbeteren; en
 • onze producten te verbeteren via de feedback uit gebruikersenquêtes en nieuwe functies te testen en te ontwikkelen.

Hoe deelt WaterWipes deze gegevens?

 • Externe dienstverleners. Wij kunnen uw gegevens delen met onze externe dienstverleners, zodat wij onze Diensten kunnen beheren, bijvoorbeeld om u de nieuwsbrief toe te sturen.
 • Sponsorpartners. Om u te voorzien van onze productgegevens, diensten, wedstrijden, prijsvragen of voordeelacties die worden geleverd door WaterWipes of gelieerde ondernemingen, in overeenstemming met uw verzoek om deze informatie te ontvangen.
 • Binnen de Irish Breeze UC group van dochterondernemingen van WaterWipes. Wij kunnen sommige van uw gegevens, of alle, delen met dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van Irish Breeze, in welk geval wij van hen zullen eisen dat zij dit Privacybeleid respecteren.
 • Bedrijfsreorganisatie. WaterWipes kan een aantal van uw gegevens, of alle, delen in verband met of tijdens een bedrijfsreorganisatie, bijvoorbeeld een fusie of overname. Als een ander bedrijf Ons, ons bedrijf, onze activa overneemt, is dat bedrijf in bezit van de door onze verzamelde gegevens en neemt het de rechten en verplichtingen op zich met betrekking tot uw gegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid of anderszins wettelijk voorgeschreven.
 • Juridische- en veiligheidsredenen. Wij kunnen informatie vrijgeven wanneer wij in goed vertrouwen menen dat dit nodig is (a) in verband met een juridisch onderzoek; (b) om de geldende wetgeving na te leven of te voldoen aan wettelijke verzoeken; (c) om de rechten of het eigendom van WaterWipes of gebruikers van onze Diensten te beschermen; en/of (d) om frauduleuze praktijken of handelingen, inbreuken of mogelijke inbreuken op de wet of dit Privacybeleid te onderzoeken of te helpen die te voorkomen.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot deze gegevens?

U geniet een aantal rechten met betrekking tot de gegevens die wij verwerken. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via dataprotection@irishbreeze.com.

U hebt het recht om:

toegang te hebben tot de informatie die wij over u bewaren. U kunt toegang krijgen tot deze informatie door contact met ons op te nemen via dataprotection@irishbreeze.com.

 • Uw gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt uw gegevens ook gedeeltelijk of geheel corrigeren, beperken of verwijderen door contact met ons op te nemen.
 • Bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van onze hierboven uitgelegde rechtmatige belangen, kunt u onder bepaalde omstandigheden hiertegen bezwaar maken. In dergelijke gevallen stoppen wij met de verwerking van uw gegevens, tenzij wij dwingende gegronde redenen hebben om de verwerking voort te zetten, of als dit wettelijk nodig is. Als wij uw data gebruiken voor direct marketing, kunt u altijd bezwaar maken door gebruik te maken van de in dergelijke berichten opgenomen link ”uitschrijven”, of door uw accountinstellingen te wijzigen.
 • Toestemming in te trekken. Indien u eerder toestemming hebt verleend om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment weer in te trekken. Zo kunt uw u toestemming voor marketing-e-,mails intrekken door naar dataprotection@irishbreeze.com te e-mailen of door te klikken op de link ”uitschrijven” in onze berichten aan u.
  Indien u uw toestemming intrekt voor het gebruik van uw gegevens om redenen die in dit Privacybeleid vermeld staan, hebt u mogelijk geen toegang tot alle (of tot enige) van onze Diensten en zijn wij mogelijk niet in staat u alle (of enige) van de in dit Privacybeleid vermelde Diensten te leveren. In bepaalde gevallen kunnen wij uw gegevens na de intrekking van uw toestemming blijven verwerken wanneer wij daarvoor een juridische basis hebben of wanneer de intrekking van uw toestemming beperkt is gebleven tot bepaalde verwerkingsactiviteiten.
 • Klachten. Wanneer u uiting wil geven aan uw zorgen over ons gebruik van uw gegevens (onverminderd de andere rechten die u mogelijk bezit), hebt u het recht dit te doen bij uw plaatselijke toezichthoudende instantie.

Hoe lang bewaren wij de gegevens die wij over u verzamelen?

Wij mogen uw gegevens bewaren voor zo lang als dat nodig is in het kader van de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden, behoudens wettelijke verplichtingen om dergelijke informatie langer te bewaren. Wilt u deze gegevens verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen via dataprotection@irishbreeze.com.

Gegevensoverdracht

Irish Breeze is een wereldwijde dienst. Door Irish Breeze te gebruiken, geeft u ons toestemming om uw gegevens buiten uw eigen land over te dragen en op te slaan voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden. De privacybescherming en de rechten van instanties op toegang tot uw gegevens in deze landen zijn mogelijk niet hetzelfde als in uw eigen land.

Wij nemen extra maatregelen wanneer de gegevens naar landen buiten de Europe Economische Ruimte (EER) worden overdragen.

Modelclausules. De Europese Commissie gebruikt standaard contractclausules (ook wel modelclausules genoemd), die waarborgen bieden voor persoonsgegevens die naar landen buiten de EER worden overgedragen. Wij gebruiken deze modelclausules vaak wanneer wij persoonsgegevens naar landen buiten de Europe Economische Ruimte (EER) overdragen. U kunt om een kopie van onze modelclausules verzoeken door te e-mailen naar dataprotection@irishbreeze.com

Wijzigingen van dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd om welke reden dan ook worden bijgewerkt. Wij melden u alle wijzigingen van ons Privacybeleid door het nieuwe Privacybeleid hier te publiceren en de datum van herziening bovenaan dit document te updaten, zodat u altijd weet welke informatie wij online verzamelen, hoe wij die gebruiken, en welke keuzes u hebt. Als wij onze privacywerkwijzen inhoudelijk wijzigen, nemen wij contact met u op door middel van de contactgegevens die u ons hebt gegeven. Mochten wij uw contactgegevens niet hebben, raadpleeg dan regelmatig dit Privacybeleid om van eventuele wijzigingen kennis te nemen.

Contact opnemen

Hebt u vragen, zorgen of klachten over ons Privacybeleid, onze gegevensverzameling of onze wijzen van verwerking, of als u schendingen van de gegevensbeveiliging aan ons wilt meden, neem dan als volgt contact met ons op:
Irish Breeze UC, handelend als WaterWipes (Bedrijfsregistratienummer 362065)
Donore Road Industrial Estate
WaterWipes, Drogheda, Co. Louth, A92VX00, Ireland.
Ierland

dataprotection@irishbreeze.com

Top