Informacje prawne

Strona prawna serwisu WaterWipes.com

Dane rejestrowe firmy

Irish Breeze Ltd

Numer rejestracyjny przedsiębiorstwa: 362065Q

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Irlandii

Siedziba: Donore Industrial Estate, Drogheda, Co.Louth

Prawa własności intelektualnej, marki i znaki towarowe

Właścicielem witryny jest przedsiębiorstwo Irish Breeze Ltd. Właścicielem treści zawartych w witrynie jest firma Irish Breeze Ltd., o ile nie wskazano inaczej. Prawami do kopiowania i wszelkimi prawami własności intelektualnej niniejszej strony dysponuje Irish Breeze Ltd. Prawa do kopiowania oraz wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone, o ile nie wskazano inaczej.

Nazwy i logotypy firmy Irish Breeze Ltd. w tym DermaH20, WaterWipes, DribbleBibs, BabyKind są, o ile nie wskazano inaczej, zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszelkie powielanie, użytkowanie lub modyfikowanie bez uprzedniej pisemnej zgody Irish Breeze Ltd może stanowić naruszenie praw autorskich.

Odpowiedzialność

Zawartość tej strony nie stanowi porady profesjonalnej ani medycznej.

Przygotowując tę stronę, dołożono wszelkich starań, aby treści były dokładne i aktualne. Jednak treści mogą zawierać przypadkowe błędy, dlatego informacje mogą być nieaktualne lub niedokładne.

Irish Breeze Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku jakichkolwiek działań podjętych lub zaniechanych w wyniku informacji zawartych na tej stronie lub w innych witrynach, do których ta strona może prowadzić.

Polityka prywatności

Irish Breeze Ltd w pełni szanuje prawo do prywatności użytkownika i bez wyraźniej zgody użytkownika nie będzie w tej witrynie gromadzić żadnych danych osobowych użytkownika. Wszystkie dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie udostępni Irish Breeze Ltd będą zarządzane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i poufności, w całkowitej zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych Data Protection Act, 1988 & 2003. Więcej informacji znajduje się w zasadach dotyczących poufności.

Witryny stron trzecich

Irish Breeze Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść lub politykę prywatności witryn internetowych stron trzecich, na które prowadzą zamieszczone w naszej witrynie linki. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności tych witryn przed udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych.